Docència

El Departament d'Enginyeria Mecànica participa tant en la docència d'estudis de grau de diverses escoles de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) com en estudis de màster, ja sigui com responsable o col·laborant amb altres entitats universitàries.