Comparteix:

CDEI-DM - Centre de Disseny d'Equips Industrials-Dinàmica de Màquines

Informació

Persones de contacte:

Pàgina web: www.cdei.upc.edu
Producció científica: futur.upc.edu/CDEI-DM

Àmbits

El grup de recerca CDEI-DM (Centre de Disseny d'Equips Industrials-Dinàmica de Màquines) aglutina el personal tècnic i els investigadors de CDEI, centre tecnològic de la UPC que dóna resposta a les demandes de disseny i desenvolupament de productes i equips industrials, i professorat del DEM a l’ETSEIB de les àrees del Disseny de Màquines i de la Teoria de Màquines. El seu camp d'actuació abasta des de la concepció, el disseny, la simulació i el càlcul de productes i equips industrials, fins al seu prototipatge i assaig. Així mateix el grup té línies actives de recerca dedicades a l’anàlisi i control de vibracions en màquines i a la simulació cinemàtica i dinàmica de sistemes mecànics complexos com ara plataformes mòbils autònomes i robòtica mòbil.