Comparteix:

Òrgans de govern

Equip directiu

Directora: Laia Ferrer Martí
Secretària: Rosa Pàmies Vilà
Sotsdirector: Jordi Romeu Garbí
Cap secció EEBE: Ramón Jerez Mesa
Cap secció ETSEIB: Daniel Clos Costa
Cap secció EPSEM: Esteve Peña Pitarch
Cap secció EPSEVG: Maurici Sivatte Adroer
Cap secció ESEIATT: Robert Arcos Villamarin
Cap d'administració: Maika Sánchez Miranda

 Òrgans col·legiats

 • Membres nats
 1. El director o la directora.
 2. El secretari o la secretària.
 3. Els subdirectors i les subdirectores.
 4. Els caps de secció i les caps de secció.
 5. La persona responsable de la gestió dels serveis administratius i econòmics del Departament.
 6. Tot el personal docent i investigador doctor adscrit al Departament.
 • Membres electius
 1. Un representant del personal d’administració i serveis.
 2. Representants dels estudiants de cada secció.
 3. Representants de l’agrupació formada pel professorat associat, pel personal investigador en formació i pel personal docent i investigador no doctor.

 • Membres nats
 1. El director o la directora.
 2. El secretari o la secretària.
 3. Els subdirectors i les subdirectores.
 4. Els caps de secció i les caps de secció.
 5. La persona responsable de la gestió dels serveis administratius i econòmics del Departament.
 6. El representant del personal d’administració i serveis en el Consell.
 • Membres electius
 1. Un representant dels estudiants de grau i de màster.
 2. Un representant de l’agrupació de professorat associat, personal investigador en formació i personal docent i investigador no doctor.
 3. Representants del personal docent i investigador doctor.

Cada junta de secció està formada pels membres de la secció corresponent que són membres del Consell del Departament.