Comparteix:

Beca de doctorat d'acústica ambiental

El grup de recerca LEAM (https://leam.upc.edu) ofereix una beca de doctorat de 4 anys en el tema d'acústica ambiental.

El candidat es matricularà al programa de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya sota la direcció del professor Andreu Balastegui i participarà en el projecte “Mobile Acoustic Sensor Network for Automatic Noise Mapping” que pretén dibuixar mapes de soroll de manera automàtica a partir de les dades enviades per estacions de mesura instal·lades en vehicles.

Busquem candidats amb graus i màsters en els camps d'Enginyeria, Física o Matemàtiques, que se sentin còmodes amb la programació, els mètodes numèrics i l'estadística.

El candidat també haurà de realitzar mesures i proves experimentals que serviran de referència futura.

El contracte començarà el febrer de 2024.

Per sol·licitar la plaça, poseu-vos en contacte amb andreu.balastegui@upc.edu abans del 6 de novembre i procediu a omplir el formulari de sol·licitud: https://seuelectronica.upc.edu/en/procedures/call-for-grant-applications-for-predoctoral-contracts-for-doctoral-trainees?set_language=en

Més informació a: https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-predoctorals/Convocatories%20Generals%20Predoctorals%20amb%20Finanament%20Extern/predoctorals/fpi-ministeri/copy_of_fpi-ministeri-2023/fpi-ministeri-2023-ajuts-per-a-contractes-predoctorals-per-a-la-formacio-de-doctors-i-doctores