Desenvolupament del mapa de soroll de la ciutat de Bucaramanga
Andreu Balastegui, Jessica Maradey, Gerardo Torres and Jordi Romeu (d'esquerra a dreta)

Desenvolupament del mapa de soroll de la ciutat de Bucaramanga

En el context del projecte 'Desarrollo de un mapa acústico para la ciudad de Bucaramanga' finançat pel Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPC, un equip de la Universitat Autònoma de Bucaramanga dirigit per la professora Jessica Maradey va visitar el LEAM l'octubre de 2022. En el marc d'aquesta col·laboració, s'han construït unes estacions de mesura de soroll de baix cost per generar mapes acústics i l'estudiant Gerardo Torres ha desenvolupat el seu projecte de fi de grau. El projecte ha conclòs amb un demostrador i s’ha mesurat el mapa de soroll d’una secció de la ciutat de Bucaramanga.