Impressió 3D de galeta antiviral per a porcs

Impressió 3D de galeta antiviral per a porcs

Els Professors Amelia Nàpols Alberro, Enrique Zayas Figueras i Xavier Salueña, acompanyats de l'alumna Helena Tarrats Somalo, defineixen un projecte de col·laboració amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA: edifici CReSA, situat a Bellaterra, Barcelona) per aplicar la impressió 3D als àmbits alimentari i de sanitat animal. La primera reunió es va fer a l'EPSEVG, i es van establir els requeriments del producte alimentari a imprimir. A la segona trobada es va efectuar a les instal·lacions de l'IRTA, i es van concretar les condicions de fabricació de les galetes que contenen l'antiviral, i s'acorda fer uns assajos utilitzant l'extrusor construït a l'EPSEVG.