L’ACUP reconeix un treball del grup de TMM de l’ETSEIB en el seu portal de bones pràctiques d’innovació docent

L’ACUP reconeix un treball del grup de TMM de l’ETSEIB en el seu portal de bones pràctiques d’innovació docent

L’Agència Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha seleccionat el treball “Ús de Kahoot! com a eina de ludificació per a la retroalimentació a temps” com una de les millors comunicacions presentades en el Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), celebrat el passat mes de juliol de 2018 a la Universitat de Girona.

Aquest treball, fet pels professors Rosa Pàmies Vilà, Albert Fabregat-Sanjuan, Joan Puig-Ortiz, Lluïsa Jordi Nebot i Antoni Hernández, presenta l’actuació introduïda en les pràctiques de laboratori de l’assignatura Teoria de Màquines i Mecanismes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.

Els resultats posen de manifest que les tècniques de ludificació utilitzades per incrementar la retroalimentació, milloren tant els resultats acadèmics dels estudiants que hi participen com la relació entre el professorat i l’alumnat.

L’ACUP, per tal de fer difusió d’experiències d’innovació docent, recull a la seva pàgina web diferents actuacions relacionades amb metodologies centrades en l’estudiantat, aprenentatge basat en problemes, ludificació i aprenentatge servei. En el següent enllaç trobareu unes pinzellades sobre l’actuació duta a terme a l’ETSEIB i una breu entrevista sobre el cas.

http://bonespractiques.acup.cat/ca/casos/metodologies-innovadores/ludificacio/kahoot-us-eina-ludificacio