El Treball Final de Màster “La gamificació a prova” premiat a la VII a Jornada d'Innovació i Recerca docent a la Universitat i a l'Ensenyament Primari i Secundari
Laura Fontanet amb membres del <br>tribunal i organitzadors de la Jornada

El Treball Final de Màster “La gamificació a prova” premiat a la VII a Jornada d'Innovació i Recerca docent a la Universitat i a l'Ensenyament Primari i Secundari

El passat dia 25 d'octubre, es va celebrar la VII Jornada d'Innovació i Recerca docent a la Universitat i a l'Ensenyament Primari i Secundari al Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Aquesta jornada té per objectiu donar a conèixer innovacions i/o recerca docent que es pugui aplicar de forma transversal a qualsevol matèria i difondre experiències realitzades a l’aula. Per això des del col·legi es fa una crida a presentar treballs en aquest àmbit a nivell de docència universitària, de secundària i, enguany per primera vegada, també a nivell de primària.

D'entre els treballs presentats per a la jornada, els organitzadors van seleccionar 4 treballs finals del Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (treballs presentats a diferents universitats catalanes). Els autors van tenir 25 minuts per defensar el seu treball i el tribunal, format per tres experts en la matèria, va decidir atorgar el premi de la jornada al treball “La gamificació a prova. Implantació i estudi del resultats obtinguts de la gamificació versus les metodologies tradicionals" de Laura Fontanet i dirigit per la professora del departament d'Enginyeria Mecànica Rosa Pàmies.

El treball es pot consultar al següent enllaç

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/120916?show=full

Moltes felicitats Laura.