La RAI distingeix l’investigador Josep Maria Font, del Departament d'Enginyeria Mecànica
Josep Maria Font, distingit per la RAI

La RAI distingeix l’investigador Josep Maria Font, del Departament d'Enginyeria Mecànica

El jurat dels premis Jóvenes Investigadores 2017 de la RAI ha destacat la recerca que duu a terme Josep Maria Font, professor del Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC i cap de la divisió de Biomecànica del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB).

El jurat dels premis Jóvenes Investigadores 2017 de la RAI ha destacat la recerca que duu a terme Josep Maria Font, professor del Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC i cap de la divisió de Biomecànica del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB), “en un marc d’elevada activitat internacional i de transferència de tecnologia", i destaca les diverses contribucions científiques de l’investigador en robòtica en les àrees de robòtica mòbil, biomecànica i dinàmica multisòlid i enginyeria de neurorehabilitació. Així mateix, valora el seu disseny de l'exoesquelet ABLE (per Assistive Biorobotic Low-cost Exoskeleton), del que s’han registrat dues patents relacionades amb les innovacions tecnològiques més rellevants del dispositiu. 

Aquest dispositiu assequible permetrà als pacients amb una lesió medul·lar prendre un paper actiu en la seva pròpia recuperació, promovent la seva independència i estenent el procés de rehabilitació a casa del pacient. L'impacte final serà una millora de la seva qualitat de vida i una reducció significativa dels costos individuals i del sistema sanitari. El projecte ha estat distingit pel programa CaixaImpulse, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” i Caixa Capital Risc.

El president de la RAI, Elías Fereres, lliurarà els premis i medalles Agustín de Betancourt y Molina y Juan López de Peñalver 2017 en un acte el proper 21 de novembre.

 

Més informació: