Laia Ferrer Martí, nova Directora del Departament d'Enginyeria Mecànica

Laia Ferrer Martí, nova Directora del Departament d'Enginyeria Mecànica

El 9 de març, la professora Laia Ferrer Martí ha pres possessió com a directora del Departament d'Enginyeria Mecànica, càrrec exercit fins ara i des del 2012 pel professor Jordi Romeu Garbí.