Micromecanitzats amb femto laser, una nova tecnologia per a la creació de dispositius Lab-on-chip

Micromecanitzats amb femto laser, una nova tecnologia per a la creació de dispositius Lab-on-chip

L'estudiant de màster Stefania Caragnano del Dipartimento Interateneo di Fisica "M.Merlin" s'ha unit durant tres mesos a MicroTech Lab.

L'estudiant de màster Stefania Caragnano del grup de micromecanitzat làser ultraràpid del Dipartimento Interateneo di Fisica "M.Merlin" s'ha unit durant tres mesos a la divisió MicroTech Lab de CATMech a la Universitat Politècnica de Catalunya per validar els dispositius microfluídics mecanitzats amb làser femto dissenyats sota la supervisió del Prof. Antonio Ancona i el Prof. Annalisa Volpe. Els làsers ultraràpids són la frontera del micromecanitzat d'una gran varietat de materials, inclosos metalls, semiconductors, ceràmica, vidres, polímers, cristalls. La capacitat intrínseca dels polsos làser ultracurts molt enfocats permet modificar un material amb precisió micro/nanomètrica i minimitzar els danys col·laterals i això ha revelat noves possibilitats de fresat, perforació, tall, impressió 3D i síntesi de nous nanocomposites. L'objectiu del grup de micromecanització làser ultraràpida del Dipartimento Interateneo di Fisica "M. Merlin" és utilitzar el potencial de les fonts làser ultraràpides per fabricar dispositius, entre els quals els dispositius microfluídics (Lab-on-Chip). Un dispositiu lab-on-a-chip pretén replicar un laboratori biològic real en un xip. Aquests dispositius miniaturitzats poden realitzar múltiples anàlisis millor que els mètodes convencionals, per exemple la classificació de partícules segons les lleis de la microfluídica. La classificació de partícules mitjançant microfluidica és una línia de recerca consolidada dins el grup MicroTechLab de la UPC, liderat per la prof. Casals-Terré i aquest projecte, permet posar en pràctica l'experiència en aquest àmbit a la vegada que amplia les col.laboracions amb altres grups de recerca.  

Per a més informació podeu visitar.

Electrònica quàntica i física de l'estat sòlid — Fisica (interateneo) (uniba.it)

Processament làser per a la fabricació i el diagnòstic - IFN CNR

Microtech.upc.edu