Nou article publicat: "3D Printing in Medicine for Preoperative Surgical Planning: A Review"

Nou article publicat: "3D Printing in Medicine for Preoperative Surgical Planning: A Review"

Aquest article de grup de recerca TECNOFAB en Tecnologies de Fabricació, en col·laboració amb CIM-UPC, correspon a la línia de recerca en processos de fabricació additiva.

El document revisa l'evolució recent en el camp de la impressió 3D aplicada a la planificació d'operacions quirúrgiques.

L'article es pot trobar al següent enllaç:
http://link.springer.com/article/10.1007/s10439-019-02411-0