Nou article publicat: 3D Printing of Porous Scaffolds with Controlled Porosity and Pore Size Values

Nou article publicat: 3D Printing of Porous Scaffolds with Controlled Porosity and Pore Size Values

Correspon a la línia de recerca del TECNOFAB en processos de fabricació additiva.

Aquest article del grup de recerca en Tecnologies de Fabricació TECNOFAB correspon a la línia de recerca en processos de fabricació additiva, en concret del procés FDM (fused deposition modelling).

A l’article s’exposa una metodologia per generar estructures poroses amb porositat i mida de porus controlades.

Els resultats mostren que la porositat de les mostres impreses és semblant a la que prediu el model.

L’article es pot trobar al següent enllaç: https://www.mdpi.com/1996-1944/11/9/1532