Nou article publicat al DEM: “A 2.5D coupled FEM-BEM-MFS methodology for longitudinally invariant soil-structure interaction problems”
Descripció visual de la metodologia.

Nou article publicat al DEM: “A 2.5D coupled FEM-BEM-MFS methodology for longitudinally invariant soil-structure interaction problems”

Investigadors del grup de recerca LEAM-UPC (Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica) del departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC han publicat recentment l'article "A 2.5D coupled FEM-BEM-MFS methodology for longitudinally invariant soil-structure interaction problems" a la revista Computers & Geotechnics. Aquest article està dedicat a una nova metodologia de càlcul per problemes d'interacció dinàmica terreny-estructura on el sistema és invariant longitudinalment. Aquest mètode s’ha desenvolupat en el context del projecte VIBWAY, finançat per el programa Retos de Investigación 2018 del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el qual el LEAM-UPC està construint una eina de càlcul computacional per a la predicció de vibracions induïdes per infraestructures ferroviàries. El mètode utilitza el mètode dels elements finits (FEM) per modelitzar l’estructura, el mètode del elements de contorn (BEM) per modelitzar el terreny en contacte amb l’estructura i el mètode de les solucions fonaments (MFS) com a eina de post-processat per determinar el camp d’ones en el terreny. Els tres mètodes es formulen en el domini 2.5D, especialment interessant per sistemes invariant longitudinalment. Podeu trobar el postprint de l’article en obert aquí.