Nou article publicat al DEM: “Evaluation of the Beam-F3 method for locating the F3 position from the 10-20 international system”
Posicions de l’elèctrode F3 en diferents tipus de cap segons el sistema 10-20 i la metodologia Beam F3

Nou article publicat al DEM: “Evaluation of the Beam-F3 method for locating the F3 position from the 10-20 international system”

El grup de recerca BIOMEC-UPC (Laboratori d’Enginyeria Biomecànica) del departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC, en col·laboració amb investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i el departament de Neurofisiologia clínica de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, han publicat recentment l'article " Evaluation of the Beam-F3 method for locating the F3 position from the 10-20 international system " a la revista Brain Stimulation.

El sistema internacional 10-20 és un mètode àmpliament utilitzat per distribuir els elèctrodes a la superfície cranial que garanteix la reproductibilitat de les proves de registre i de tractament electrofisiològic. Correlaciona les ubicacions externes del crani amb les àrees corticals subjacents. El sistema preveu un mètode per distribuir els elèctrodes sobre la superfície del cap proporcionalment a les distàncies Nasion-Inion i Tragus-Tragus.

La ubicació de l'elèctrode F3 d'aquest sistema correspon a la posició de l’escorça prefrontal dorsolateral del cervell, per la qual cosa moltes aplicacions de recerca clínica utilitzen aquesta ubicació com a objectiu quan es volen aplicar procediments com l'estimulació transcranial magnètica. No obstant això, per al personal clínic amb poca experiència amb el sistema 10–20, els nombrosos mesuraments i càlculs poden comportar massa temps i donen lloc a error humà en la col·locació de l'elèctrode. Per això s'han desenvolupat mètodes simplificats de posicionament de F3, el més utilitzat és el conegut com a Beam F3.

L'article quantifica els errors en el posicionament de l'elèctrode F3, que es cometen en utilitzar el mètode Beam F3 respecte a la posició determinada pel sistema internacional 10-20. L'anàlisi es fan amb tres tipologies de cap diferents.

Podeu trobar l’article en obert aquí.