Nou article publicat: "Comparative study about dimensional accuracy and form errors of FFF printed spur gears using PLA and Nylon"
Simulació de la impressió 3D d'una roda dentada

Nou article publicat: "Comparative study about dimensional accuracy and form errors of FFF printed spur gears using PLA and Nylon"

Aquest article dels grups de recerca TECNOFAB (Tecnologies de Fabricació) i CDEI-DM (Centre de Disseny d'Equips Industrials-Dinàmica de Màquines) correspon a la línia de recerca en processos de fabricació additiva, en concret del procés FFF ("fused filament fabrication").

A l’article s’exposa una metodologia per a la generació, fabricació i verificació de rodes dentades impreses en material plàstic, i s’hi compara l’exactitud dimensional i l’error de forma de peces obtingudes en dos materials diferents: àcid polilàctic (PLA) i Nylon.

Els resultats mostren que, en general, l’error dimensional de les peces de PLA és més baix que el de les peces de Nylon, mentre que les peces de Nylon, que es van imprimir amb un percentatge d’ompliment més baix, mostren unes errors de forma més baixos que els de les peces de PLA.

S’agraeix la col·laboració dels estudiants Òscar Garcia i Marc Solà.

L’article es pot trobar al següent enllaç: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014294182200383X