Nou article publicat: "Local and regional microgrid models to optimise the design of isolated electrification projects"
Mapa de vent de la Vall del Jubera

Nou article publicat: "Local and regional microgrid models to optimise the design of isolated electrification projects"

La professora Laia Ferrer-Martí és autora d'aquest article publicat a la revista Renewable Energy.

En el treball es proposen models per optimitzar el disseny de projectes d'electrificació rural amb energia eòlica i solar i s'apliquen a la Vall del Jubera (la Rioja).

Enllaç