Comparteix:

Nova publicació de membres del DEM a Mechanics Based Design of Structures and Machines

09/05/2024

L'estudi compara la pèrdua d'energia per cicle de dos mecanismes cinemàticament equivalents.

La revista Mechanics Based Design of Structures and Machines ha publicat un article dels nostres companys Pau Català Calderon, Joaquim M. Veciana Fontanet i Lluïsa Jordi Nebot, del grup de recerca CDEI – DM, titulat Energy loss comparison between kinematically equivalent mechanisms: Slider-crank and eccentric cam.

L'estudi compara la pèrdua d'energia per cicle de dos mecanismes cinemàticament equivalents: un pistó-biela-manovella i una lleva excèntrica amb palpador de translació. La innovació es basa en la comparació energètica per identificar les millors i les pitjors alternatives mitjançant l'anàlisi de la contribució dels principals paràmetres geomètrics.

L’article es pot consultar en accés obert en aquest enllaç.