Participació del CDEI en el Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen

Participació del CDEI en el Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen

El passat 17 de desembre el Consell de Govern de la UPC va aprovar la creació del Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen (CER-H2) de la UPC, que aglutina investigadors i grups de recerca i transferència de tecnologia actius en els àmbits de l'obtenció, la distribució i la utilització de l'hidrogen com a vector energètic. El Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI) del nostre departament hi participa com a centre de referència en temes de disseny mecànic i anàlisi dinàmica de sistemes mecànics.