Participació del DEM en el XXII CNIM

Participació del DEM en el XXII CNIM

El XXII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (XXII CNIM) s’ha celebrat a la seu de l’ETSII de la UNED a Madrid del 19 al 21 de setembre de 2018.

En aquest congrés la professora Lluïsa Jordi Nebot ha presentat la ponencia titulada Estudio de la continuidad de la ley de movimiento alrededor de un punto muerto en un cuadrilátero articulado para su viabilidad cinemática dels professors del DEM Eduard Lores, Lluïsa Jordi i Joaquim M. Veciana.

Per la seva banda, el professor Enrique E. Zayas Figueras ha presentat la ponència titulada QtCAM: software libre para el diseño y el análisis de mecanismos planos de leva–palpador els autors de la qual són Enrique Zayas, Javier Parra, Lluïsa Jordi i Salvador Cardona (†). El professor Enrique Zayas també ha presentat la ponència Diseño de un utillaje obtenido mediante impresión 3D para la medición de la rugosidad superficial en chapas cortadas con láser els autors de la qual són Irene Buj, Enrique E. Zayas, Alejandro Domínguez i Lluís Costa.