Posada en marxa d’un equipament d’assaig de vibracions a la seu del Departament d’Enginyeria Mecànica a l’ETSEIB

Posada en marxa d’un equipament d’assaig de vibracions a la seu del Departament d’Enginyeria Mecànica a l’ETSEIB

Els investigadors Joaquim M. Veciana i José Luis Tejedo han arranjat i posat en marxa de nou una taula vibradora electromagnètica de Brüel & Kjær, que es trobava en desús, per a assajos genèrics de vibracions. L’equip admet una massa de fins a 35 kg i una freqüència de fins a 4 kHz, segons l’acceleració requerida. L’electrònica de control desenvolupada serveix per a assajos d’escombrat de sinus amb senyals d’amplitud i freqüència controlades. En un futur, es preveu incloure una electrònica addicional que permeti un assaig amb excitació aleatòria. L’objectiu final és dotar al Departament d’una infraestructura apta per a activitats de recerca i serveis a empreses.