Presència del DEM a la XVIII Reunión de Profesores, III Encuentro de Jóvenes Investigadores i IV Olimpiadas
Fotografia de grup dels participants

Presència del DEM a la XVIII Reunión de Profesores, III Encuentro de Jóvenes Investigadores i IV Olimpiadas

Els passats 28, 29 i 30 de setembre es van celebrar al Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha: la XVIII Reunión de Profesores de Ingeniería Mecánica y de Vehículos, el III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ingeniería Mecánica i la IV Olimpiada Nacional de Teoría de Máquinas y Mecanismos.

Els nostres companys Lluïsa Jordi, Joan Puig i Jordi Romeu hi van assistir i van participar a totes les sessions.

Aquesta ha estat la primera vegada que la OTM2 es celebra conjuntament amb els altres dos esdeveniments, que ja es van celebrar alhora en l’anterior edició a Barcelona el 2019. Des de l’ETSEIB, hi han participat tres alumnes que han fet un bon paper: quarta posició individual i quarta posició com a equip.

A l’Assemblea General de l’AEIM celebrada el 30 de setembre, es va recordar/anunciar que:

  • El proper XV CIBIM es celebrarà a la Universidad Politécnica de Madrid, del 22 al 24 de novembre de 2022.
  • El proper XXIV CNIM es celebrarà a la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, del 25 al 27 d’octubre del 2023.
  • La propera edició conjunta de la Reunión, el Encuentro i la OTM2 es realitzarà el 2024 a la Universidad de Extremadura.