Visita a la Universitat Don Bosco (UDB, El Salvador) per col·laborar en recerca i innovació docent

Visita a la Universitat Don Bosco (UDB, El Salvador) per col·laborar en recerca i innovació docent

La professora Laia Ferrer-Martí (DEM), l’estudiant de doctorat Alba Leduchowicz (DEM) i el professor Jordi Olivella (DOE) visiten la UDB. Es van fer reunions grups de recerca, sector públic i ONGs. També es van visitar els projectes reals que són la base de la recerca conjunta i que serviran preparar casos d’aprenentatge per projectes per l’estudiantat de la UPC i de la UDB.