SCOM- Supply Chain and Operations Management

Informació

Persona de contacte: Laia Ferrer Martí
Pàgina web: scom.upc.edu/ca
Producció científica: futur.upc.edu/SCOM

Àmbits

SCOM és un grup de recerca format per docents, investigadors i professionals amb una àmplia i reconeguda experiència en l'estudi, anàlisi i resolució de problemes d'organització (disseny i gestió de sistemes que incorporen persones i elements tecnològics), mitjançant l'ús de coneixements i tècniques avançades i plenament actualitzades, fruit de la seva activitat de recerca. SCOM està especialitzat en problemes relatius al disseny i la gestió de la cadena de subministrament (Supply Chain), incloent la direcció d'operacions, en tot tipus d'organització.