TECNOFAB - Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació

Informació

Persona de contacte:
Producció científica: futur.upc.edu/TECNOFAB

Àmbits

El grup TECNOFAB porta a terme recerca aplicada en diferents Tecnologies de Fabricació, pel que fa als processos en sí, a les metodologies, als sistemes assistits per ordinador i a la integració de diferents tecnologies. Les activitats s’agrupen en dues grans àrees, totes elles relacionades amb l’estudi i anàlisi de l’acabament superficial: els processos de fabricació additiva i els processos de fabricació mecànica.

 

Les principals activitats de l’àrea dels processos de fabricació additiva són les següents:

 

  • Impressió 3D de plàstic mitjançant deposició per modelatge fos (FDM).
  • Impressió 3D de ceràmica mitjançant extrusió.
  • Fabricació de models per facilitar l’assaig d’operacions quirúrgiques.

Pel que fa a l’àrea dels processos de fabricació mecànica, les principals línies són les següents:

 

  • Mecanització a Alta Velocitat per fresatge en 3 i 5 eixos.
  • Mecanització amb abrasius per brunyiment o honing i plateau-honing.
  • Brunyiment amb bola.

També es porten a terme altres activitats de recerca en els àmbits de la maquinabilitat de materials, el tall amb làser i la mecanització criogènica, entre d’altres.