Obert per presentar candidatures per a Beca per a Tesi Doctoral en co-tutela UPC-U. Lisboa
  • L'aliança Unite! promou la realització de Tesis Doctorals en co-tutela entre professorat de diferents universitats.
  • En data 20 de juliol ha obert el termini per sol·licitar una beca per realitzar una Tesi relacionada amb l'àmbit de la Industria 4.0 - Fabricació Additiva. 
  • El tema de la Tesi és la impressió 3D multi-material, i estarà co-dirigida entre els professors M. Leite (U. Lisboa) i J. Minguella-Canela (UPC).

Notícies