Benvingut

El Departament d'Enginyeria Mecànica (DEM) de la UPC està format per professorat i personal tècnic repartits en diferents escoles de la UPC.

Les activitats del Departament d’Enginyeria Mecànica estan centrades principalment en els següents àmbits d’expertesa:

  • Acústica i vibracions
  • Biomecànica
  • Disseny mecànic
  • Processos de fabricació mecànica
  • Teoria i tecnologia de màquines
  • Transports

El Departament d'Enginyeria Mecànica disposa de laboratoris de recerca i serveis, on es combina l’activitat de docència, recerca i transferència de tecnologia en un entorn obert de recursos i idees, que permet donar resposta adequada a cada un d’aquests àmbits, com demostra la col·laboració en recerca amb altres universitats i amb empreses.