Comparteix:

Dos projectes del DEM-ETSEIB subvencionats a la convocatòria Galàxia Aprenentatge 2023

Els projectes Ús de Realitat Augmentada per millorar l’aprenentatge en Enginyeria Mecànica i WikiMec: una eina per millorar l’aprenentatge autònom de la Mecànica clàssica, dels nostres companys de l’ETSEIB, han estat seleccionats i han aconseguit subvenció en la Convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes de millora i innovació docent Galàxia Aprenentatge 2023 promoguda pel Vicerectorat de política universitària.

El projecte Ús de Realitat Augmentada per millorar l’aprenentatge en Enginyeria Mecànica es centra en el disseny, el desenvolupament, la implementació i l’avaluació de la metodologia d'ensenyament-aprenentatge per mitjà de l’ús de dispositius mòbils i tècniques de realitat augmentada (RA) en assignatures de l’àmbit de l’enginyeria mecànica. Concretament, es pretén implementar l’ús de la RA en l’anàlisi de màquines i mecanismes. Les persones promotores d’aquest projecte són la Lluïsa Jordi, en Joan Puig i la Rosa Pàmies i compten amb la col·laboració de la resta d’equip docent de Teoria de Màquines i Mecanismes de l’ETSEIB.

El projecte WikiMec: una eina per millorar l’aprenentatge autònom de la Mecànica clàssica vol desenvolupar un recurs obert d’aprenentatge (Open Educational Resource). La WikiMec és una mediawiki on les simulacions dinàmiques, les animacions, els vídeos i les demostracions es combinen amb una presentació rigorosa dels conceptes i teoremes per tal de proporcionar un curs interactiu de mecànica multilingüe (català, castellà, anglès) gratuït, obert a tot el món, sense perdre rigor. Lideren aquest projecte l’Ana Barjau, el Daniel Clos, la Rosa Pàmies i l’Ernest Bosch, amb la col·laboració de l’equip docent de Mecànica de l’ETSEIB.