Nou article publicat: “Acoustic emission analysis for the detection of appropriate cutting operations in honing processes”

Nou article publicat: “Acoustic emission analysis for the detection of appropriate cutting operations in honing processes”

Aquest article del grup de recerca en Tecnologies de Fabricació TECNOFAB correspon a l’àrea d’estudi de l’acabament superficial obtingut en processos de brunyiment amb abrasius o honing.

En l’article s’estudien diversos senyals acústics obtinguts en operacions de honing de desbast, amb pedres abrasives fabricades amb diferents proporcions d’abrasiu.

Els resultats han mostrat que és possible predir quan un procés de brunyiment o honing s’està portant a terme correctament mitjançant l’anàlisi del senyal per transformada de Fourier (FFT) i transformada de Hilbert Huang (HHT).

L’article es pot trobar al següent enllaç: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888327017303515