Comparteix:

Publicació de "Rigid Body Dynamics"

El llibre “Rigid Body Dynamics”, escrit per membres del grup docent de Mecànica de l'ETSEIB, ha sigut publicat per la Cambridge University Press el Febrer 2022. Completa el primer volum (“Rigid Body Kinematics”), i cobreix la dinàmica vectorial i una introducció a la dinàmica analítica per a sistemes multisòlid. L’últim capítol presenta l’adaptació d’aquestes formulacions dinàmiques als problemes percussius.