Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

El màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial té com a objectiu formar professionals d’alt nivell en l’àmbit de l’automatització i l’electrònica industrial, perquè el control automàtic i l'electrònica industrial són unes tecnologies crítiques, fonamentals per al desenvolupament d’una societat cada cop més orientada vers la informació i el coneixement com a base per a la presa de decisions i per al funcionament de qualsevol sistema de control automatitzat o robotitzat. Els qui el cursin podran donar resposta a la demanda dels sectors relacionats amb qualsevol procés productiu i sistemes relacionats amb la generació, distribució i emmagatzematge d’energia, el sector del transport o la logística.


L'objectiu de l'especialitat en Sistemes Intel·ligents és la formació de professionals capaços de gestionar tot el cicle de vida dels sistemes intel·ligents, des del disseny fins al desenvolupament, implementació i verificació en qualsevol àmbit d'aplicació on es requereixin funcions de detecció, actuació i control. Els sistemes intel·ligents permeten l'automatització de fàbriques mitjançant el concepte indústria 4.0, cosa que facilita la integració tècnica dels sistemes ciberfísics (SCF) en les activitats de producció i logística, així com l'ús d'Internet en els processos industrials.

Els sistemes intel·ligents permeten que màquines, sistemes d'emmagatzematge i equips treballin conjuntament en xarxa, amb la qual cosa s’aconsegueix una "fàbrica intel·ligent", on màquines intel·ligents intercanvien informació entre si i s'adapten elles mateixes constantment als requisits de producció del moment, de manera que es redueixen costos i s'augmenta la productivitat, i s’aconsegueixen importants estalvis energètics.

S'emfatitza la "intel·ligència del sistema" com a operació autònoma basada en el control, per aconseguir una eficiència energètica més gran, reduir costos i maximitzar rendiments. Aquesta especialitat posa l'accent en la integració de diferents tecnologies, mides dels components i materials en un sol sistema. El professional adquireix un enfocament interdisciplinari de treball per convergir en una solució tècnica integrada. Més informació a la web del màster.

Especialitats

  • Sistemes Intel·ligents
Durada i inici
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.490 € (9.496 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 01/07/2024.Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic