ESEIAAT

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa