Màster universitari en Enginyeria Industrial

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria Industrial

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

El màster universitari en Enginyeria Industrial habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a industrial i té com a objectiu oferir una formació tècnica i científica multidisciplinària, a partir d’una visió global en els àmbits de les tecnologies industrials.

El màster universitari en Enginyeria Industrial conjuntament amb el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials constitueixen, a la UPC, un programa integrat.


Pera més informació, visita la web del màster.

Especialitats

 • Mecànica
 • Construccions i Estructures
 • Elèctrica
 • Termoenergètica
 • Organització Industrial
 • Biomaterials Fibrosos
 • Tèxtils Tècnics i Estructures Multifuncionals
 • Biomèdica
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.215 € (12.662 € per a no residents a la UE).
.Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Un grup de matí en català i un grup de tarda en castelllà.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Hi poden accedir:

 • Titulats i titulades del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Titulats i titulades en Enginyeria Industrial
 • Titulats i titulades de graus que permetin accedir a la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a industrial
 • Enginyeries Tècniques: amb complements de formació
Places
100 places setembre; 100 places febrer
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
En un mateix centre
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) (qualsevol especialitat) / Màster en Enginyeria d’Organització Industrial (modalitat semipresencial)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) (qualsevol especialitat) / Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
Més informació al web del Programa d'Alt Rendiment Acadèmic

Amb universitats catalanes
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Màster universitari en Enginyeria Industrial + Grau en Administració i Direcció d'Empreses (UOC)
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Màster universitari en Enginyeria Industrial + Grau en Economia (UOC)
Amb altres universitats internacionals
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Master's degree in industrial Engineering (Cranfield University, Cranfield, UK) (Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a Cranfield) (A escollir entre 40 màsters)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Master's degree in industrial Engineering (Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (Diplôme d'Ingénieur ISAE SUPAERO), Université Fédérale (Toulouse Midi-Pyrénées), Toulouse, França)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Master in Management-Grande École Degree (MIM) (L'École des Hautes Études Commerciales de Paris (HEC), Paris, França) ((Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a l'HEC)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Master's degree in industrial Engineering (Ilinois Institute of Technology (IIT), Chicago, USA) (Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a l'IIT) (A escollir entre 11 màsters)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Master's degree in industrial Engineering (University of California, Irvine, Chicago, USA) (Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a Irvine) (A escollir entre xx màsters)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Master's degree in industrial Engineering (University of Colorado, Boulder, USA) (Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a Colorado-Boulder) (A escollir entre xx màsters)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Graduate Engineer Degree in Electronics and Computer Engineering (tots els camps d'especialització) (Institut National Polytechnique de Grenoble, França)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Graduate Engineer Degree in Electronics and Computer Engineering (tots els camps d'especialització) (Ecole Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses Applications (ENSEA), Cergy, França)
Més informació de les dobles titulacions al web de l'ESEIAAT
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic