Comparteix:

Guions de pràctiques

Nota: Cal assistir a les pràctiques amb les eines bàsiques d'escriptura, dibuix i càlcul: paper, llapis, goma d'esborrar, regle, calculadora ...