Comparteix:

ETSEIB - Teoria de Màquines i Mecanismes

Nota: Cal assistir a les pràctiques amb les eines bàsiques d'escriptura, dibuix i càlcul: paper, llapis, goma d'esborrar, regle, calculadora ...

PAM

Programa d'anàlisi de mecanismes.

Recull d'enunciats i solucions dels exàmens corresponents als cursos anteriors

Els fascicles 6,7 i 8 de la col·lecció de Problemes elementals no corresponen estrictament al programa de Teoria de Màquines. El seu contingut i els coneixements que requereixen són bàsics i sovint necessaris en l'estudi d'estructures i màquines (una comporta d'un dipòsit necessita un accionament, els frens moltes vegades s'accionen hidràulicament,els accionaments pneumàtics són freqüents a les màquines, les bombes són màquines usuals, etc.).