Comparteix:

ETSEIB - Vibracions Mecàniques

Recull d'enunciats i solucions dels exàmens corresponents als cursos anteriors