Informació per a la realització de l'exercici de simulació