Comparteix:

Problemes elementals amb solucions

Els fascicles 6,7 i 8 de la col·lecció de Problemes elementals no corresponen estrictament al programa de Teoria de Màquines. El seu contingut i els coneixements que requereixen són bàsics i sovint necessaris en l'estudi d'estructures i màquines (una comporta d'un dipòsit necessita un accionament, els frens moltes vegades s'accionen hidràulicament,els accionaments pneumàtics són freqüents a les màquines, les bombes són màquines usuals, etc.).